Missie en Visie

DSC_2331-2

Onze missie; hier staan we voor

Op De Tandem geven we kinderen de tools en het vertrouwen om de toekomst tegemoet te gaan. Als kleinschalige school waar iedereen elkaar kent, zorgen wij voor een warme en vertrouwde omgeving waar onze leerlingen, leerkrachten en ouders zich thuis voelen.

Onze visie; hier gaan we voor

De naam van De Tandem is niet toevallig gekozen. Dit staat symbool voor samen op weg gaan naar de toekomst. Vanuit samenwerking, vrijheid in gebondenheid en zelfstandigheid willen wij onze leerlingen de tools aanbieden om hun vleugels uit te kunnen slaan op weg naar volwassenheid.

Door ons Daltononderwijs zijn de leerkrachten, ouders en kinderen gezamenlijk verantwoordelijk voor het leerproces van het kind. De specifieke kwaliteiten en affiniteit van leerkrachten zetten wij bij meerdere groepen in. Zo zorgen we dat zowel leerkrachten als leerlingen optimaal betrokken zijn. We willen leerlingen zoveel mogelijk bewust maken van en verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces. De rol van de leerkracht is hierin uitdagen, stimuleren en begeleiden met veel aandacht voor de creatieve ontwikkeling van het kind. Wij, het team van de Tandem, zijn ervan overtuigd dat wij elke dag met elkaar het verschil maken voor onze leerlingen.

Leren door betrokkenheid

Bij De Tandem gaan we er in ons onderwijs van uit dat de kinderen het meest leren als ze:

  • Zich betrokken voelen bij wat ze leren.
  • Kunnen zien dat wat ze leren ook te gebruiken is in de praktijk.
  • Met elkaar en van elkaar leren.
  • Een actieve rol hebben bij wat ze leren.

Als leerlingen betrokken zijn, dan nemen ze initiatief en leren ze verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen werk.

De rol van de leerkracht verschuift dus van vooral die van instructeur die lesinhoud bepaalt, naar die van begeleider die het leerproces stimuleert, die coach, adviseur èn instructeur van de leerlingen is.

Onze kernwaarden:

Stap voor stap

Vanaf het eerste les jaar leren de kinderen stap-voor-stap, zelfstandig hun taken te plannen, initiatief en verantwoordelijkheid te nemen.

Uitdaging voor elk niveau

Doordat de leerlingen zelfstandig werken en elkaar raadplegen bij problemen, kan de leerkracht tijd nemen om de kinderen die meer instructie nodig hebben te helpen bij het opstarten van de taak. Daarnaast is er materiaal en kennis in school om de kinderen die de basisstof gemakkelijk doorlopen extra uitdaging te geven.

Onze identiteit

Wij zijn de samenleving in het klein. De Tandem is een afspiegeling van onze maatschappij waardoor kinderen van jongs af aan leren om begrip en respect te hebben voor de cultuur, mening en overtuiging van anderen. Doordat we een kleinschalige school zijn en samenwerken, kent iedereen elkaar op onze school en zoeken we graag de verbinding met elkaar op. Door samen te werken, leren en te vieren, ontwikkelen onze leerlingen zich tot zelfstandige, respectvolle en verantwoordelijke individuen die vol vertrouwen op weg gaan naar de toekomst.

Missie en visie

Op De Tandem geven we kinderen de tools en het vertrouwen om de toekomst tegemoet te gaan.

Voor het eerst naar school

Een goede start maakt het verschil!

De Graafgroep! Voor meer en hoogbegaafden

Benieuwd hoe ons onderwijs voor meer en hoogbegaafden er uit ziet?