Schooltijden & Vrije dagen

Foto 36

Op De Tandem werken we met een continurooster van 8.30 tot 14.00 uur. Tussen de middag eten de kinderen in hun eigen groep samen met de leerkracht. Na de lunch gaan we buitenspelen.

Vakantierooster 2023-2024

Zomervakantie: vrijdag 7 juli t/m zondag 20 augustus 2023
Herfstvakantie: zaterdag 14 okt 2023 t/m zondag 22 okt 2023
Kerstvakantie: zaterdag 23 dec 2023 t/m zondag 7 jan 2024
Krokusvakantie: zaterdag 17 feb 2024 t/m zondag 25 feb 2024
Goede Vrijdag en Pasen: vrijdag 29 mrt 2024 t/m maandag 1 april 2024
Meivakantie (incl. Hemelvaart): zaterdag 27 apr 2024 t/m zondag 12 mei 2024
Pinksteren: maandag 20 mei 2024
Zomervakantie: zaterdag 13 juli 2024 t/m zondag 25 aug 2024

Studiedagen 2023-2024

Studiedagen zijn vrije dagen voor de leerlingen. De leerkrachten gaan dan zelf studeren, zodat we het beste onderwijs kunnen blijven geven.

We hebben de volgende studiedagen gepland:
Vrijdag 13 okt 2023
Dinsdag 14 nov 2023
Woensdag 17 jan 2024
Maandag 12 feb 2024
Donderdag 28 mrt 2024
Woensdag 10 apr 2024
Dinsdag 21 mei 2024
Donderdag 27 jun 2024
Vrijdag 12 juli 2024

Missie en visie

Op De Tandem geven we kinderen de tools en het vertrouwen om de toekomst tegemoet te gaan.

Voor het eerst naar school

Een goede start maakt het verschil!

De Graafgroep! Voor meer en hoogbegaafden

Benieuwd hoe ons onderwijs voor meer en hoogbegaafden er uit ziet?