Medezeggenschapsraad

DSC_2307-2

Op de Tandem werken we graag samen, dat doen we onder andere binnen onze Medezeggenschapsraad (MR). De MR praat en beslist mee over allerlei onderwerpen die met de leerlingen, de school en het onderwijs te maken hebben.

Onze MR bespreekt zaken zoals:

  • Schoolgids en schoolplan
  • Onderwijskundige doelstellingen
  • Vaststelling ouderbijdrage
  • Lesmethodes
  • Personeelsbeleid
  • Financiën en begrotingen
  • Het vakantierooster
  • Nieuwe ontwikkelingen

MR team 2022-2023

De MR bestaat uit een team van ouders en leerkrachten die met elkaar de belangen behartigen van de leerlingen, ouders en leerkrachten binnen de school.

Ouders:

Ilvy Rijke (voorzitter)
Jeanne Hofmans
Peter Stolk

Leerkrachten:

Sander Frie
Renate van Eck

De MR vergadert een aantal keer per jaar en vergaderingen zijn openbaar. Als je het van belang vindt dat een bepaald onderwerp door de MR wordt besproken, meld dit gerust bij één van de MR-leden of de directie. Contact met de MR kan via email: mr@de-tandem.nl.

Meer informatie over medezeggenschap op school kunt u vinden op de website wet medezeggenschap op scholen

Informatieboekje MR De tandem

Missie en visie

Op De Tandem geven we kinderen de tools en het vertrouwen om de toekomst tegemoet te gaan.

Voor het eerst naar school

Een goede start maakt het verschil!

De Graafgroep! Voor meer en hoogbegaafden

Benieuwd hoe ons onderwijs voor meer en hoogbegaafden er uit ziet?