Een goede plek voor je kind

Foto 20

Daltonschool De Tandem is een fantastische school in een groene omgeving, waar kinderen met uiteenlopende achtergronden zich thuis voelen en met plezier naartoe gaan. Maar met alleen een mooie school zijn we er nog niet!

De Tandem staat midden in de samenleving en is een open, laagdrempelige school, waarin leerkrachten en ouders samen optrekken in het belang van het kind. We brengen onze leerlingen basisvaardigheden voor de toekomst bij, met veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Op onze school groeien kinderen op in een veilige omgeving, waarin respect, waarden, normen en vertrouwen centraal staan.

Een blij kind komt veel beter tot ontwikkeling

Je eerst veilig voelen, daarna kom je tot goed leren. Goed kunnen leren is één, maar zonder een goede persoonlijke ontwikkeling in een veilig klimaat gaat het niet goed lukken. Daarom staat de sociaal-emotionele ontwikkeling van ieder kind bij ons zeer hoog in het vaandel. Door onze werkwijze en de methode Kwink is de goede sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen altijd onder onze aandacht. Wij werken met plustaal en plusgedrag in een veilige omgeving met respect voor elkaar.

Wij zijn een enthousiast en deskundig team, dat oog heeft voor de kinderen, nieuwe ontwikkelingen zorgvuldig oppakt en een omgeving creëert waarin leren fijn en uitdagend is! Wij vinden dat elk kind recht heeft op zo optimaal mogelijk onderwijs en passen - waar nodig - ons onderwijs aan. Daarbij leggen wij de lat zo hoog mogelijk voor ieder kind, maar nooit ten koste van het leerplezier van het kind.

School met aandacht voor de natuur

Wij besteden bij De Tandem aandacht aan het belang van de natuur in ons leven. Dat wordt al duidelijk als u langs onze prachtige moestuin het belevingsplein oploopt. Er is gebruik gemaakt van natuurlijke materialen en veel groen. Houten palen zorgen voor afscheiding en speelmogelijkheden. Bomen en groene perkjes geven schaduw en verstopplekjes.

Werken in de schooltuin laat de kinderen elk seizoen ervaren waar onze groenten vandaan komen en hoe bloemen groeien en bloeien.
Daarnaast spelen de kinderen regelmatig in de naastgelegen boomgaard of doen ze er buitenopdrachten.

Missie en visie

Op De Tandem geven we kinderen de tools en het vertrouwen om de toekomst tegemoet te gaan.

Voor het eerst naar school

Een goede start maakt het verschil!

De Graafgroep! Voor meer en hoogbegaafden

Benieuwd hoe ons onderwijs voor meer en hoogbegaafden er uit ziet?