Zorgteam & zorgpartners

Foto 19

Zorgteam

De Tandem kent een heldere zorgstructuur met een centrale rol voor ons ondersteuningsteam. Wij kijken naar de ondersteuningsbehoefte van de school, van de groep en van de leerling als individu. Door een nauwe samenwerking tussen leerkrachten, intern begeleider, het ondersteuningsteam, ouders en leerlingen, kunnen we uitdagingen tijdig signaleren en een begeleidingsplan maken.

Zorgpartners

Om goede zorg te verlenen aan de kinderen van onze school, werken we nauw samen met diverse zorgpartners. Zo werken we samen met een logopedist, fysiotherapeut, meerbegaafdheidsspecialist en een dyslexiespecialist. Ook staan we in nauw contact met de jeugdgezondheidszorg van de GGD.

Logopedie

Maak je je wel eens zorgen om de spraak van je kind? In overleg met de leerkracht of wanneer je als ouder zelf een hulpvraag hebt, wordt een logopedist ingeschakeld. Eline Rovers van Silderhuis Logopedie is bij ons op school werkzaam als logopedist. Zij onderzoekt, begeleidt en behandelt stoornissen op het gebied van taal, eten en drinken, mondgedrag, spraak, adem, stem, mimiek en gehoor.

Tijdens het eerste gesprek bespreken we de klacht en hulpvraag. Naar aanleiding van het eerste gesprek geven we de inhoud van de behandeling vorm. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht of aandoening. Eline Rovers geeft informatie en adviezen. Daarnaast geeft ze oefening mee waar je samen met je kind thuis mee aan de slag kunt.

Fysiotherapie/cesartherapie

Elke week verzorgt Renze van der Kamp, van het paramedisch centrum Nieuwegein/IJsselstein/Lekstroom, de kinderfysiotherapie op onze school. Kinderen kunnen op advies van de (school)arts, leerkracht of intern begeleider naar hem verwezen worden. Renze kan je kind helpen wanneer het bewegen en/of de motorische vaardigheden een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren thuis en/of op school. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld:

  • Makkelijk vallen, struikelen en/of zichzelf snel stoten
  • Tijdens het buiten spelen en/of bij de gymles niet goed meekomen met leeftijdsgenootjes
  • Opvallend looppatroon, stand voeten/knieĆ«n, niet hard kunnen rennen
  • Moeite met balspelletjes door oa niet goed kunnen vangen/gooien
  • Onleesbaar / niet netjes kunnen schrijven
  • Pijnklachten in hand/schouder/hoofdpijn tijdens of na het schrijven
  • Geen plezier beleven in de klas tijdens knutselactiviteiten
  • Matige zelfredzaamheid; denk aan moeite met aan/uitkleden, openen van de drinkbeker, bestekhantering, niet veters kunnen strikken

Tijdens de behandeling staat, naast het leren van nieuwe vaardigheden, plezier in bewegen op de voorgrond. We besteden veel aandacht aan de belevingswereld van het kind. Het kind staat dus altijd centraal! Zo willen wij het zelfvertrouwen van het kind verbeteren. Door op school te behandelen kunnen de geleerde motorische vaardigheden direct in de context van het kind geoefend worden kunnen we de leerkracht er direct bij betrekken.
Het onderzoek en de behandelingen worden vergoed vanuit de zorgverzekering van je kind.

De contactgegevens zijn:
Paramedisch centrum Nieuwegein-IJsselstein
030-600 02 02
www.paramedischcentrum.nl
renze.vanderkamp@kinderfysio-nieuwegein.nl

Dyslexie

Kinderen met dyslexie hebben er recht op dat hun probleem wordt erkend en een problematische lees- en/of spellingsontwikkeling zo vroeg mogelijk wordt onderkend en behandeld. Voor de vaststelling en het afgeven van een dyslexieverklaring is gespecialiseerd onderzoek door een bevoegd orthopedagoog of psycholoog noodzakelijk.

Als er vermoedens zijn van dyslexie dan behandelen wij een kind alsof het dyslectisch is. Dit betekent extra instructie voor het technisch lezen en (zo nodig) vergrote teksten en meer tijd voor toetsen.

Jeugdgezondheidszorg (GGD)

contactkaart basisschool 2022.pdf

Missie en visie

Op De Tandem geven we kinderen de tools en het vertrouwen om de toekomst tegemoet te gaan.

Voor het eerst naar school

Een goede start maakt het verschil!

De Graafgroep! Voor meer en hoogbegaafden

Benieuwd hoe ons onderwijs voor meer en hoogbegaafden er uit ziet?