Meer en hoogbegaafden

DSC_2307-2

Graafwerk en graafgroep

Met ons lesaanbod op verschillende niveaus sluiten we goed aan bij begaafde leerlingen. Een (hoog)begaafde leerling kan meer- en andere leerstof aan. Als school bieden wij dit weldoordacht aan.

Het is van groot belang (hoog)begaafde kinderen vroegtijdig te signaleren, zodat we de onderwijs- en ontwikkelbehoefte van de kinderen goed kunnen afstemmen. De pedagogische driehoek tussen kind-ouders-school vinden we daarin belangrijk.

Het reguliere aanbod is niet altijd toereikend voor een kind. We bieden daarom een verrijkend programma aan met eigen doelen en eisen, zodat het kind leert leren. Hierbij zoeken we naar mogelijkheden om binnen de groep te werken. Dit noemen we graafwerk.

Daarnaast zijn er kinderen die naast verrijking van de lesstof, ook verbreding nodig hebben. In overleg met de specialist hoogbegaafdheid wordt bepaald welke kinderen hiervoor in aanmerking komen. Zij gaan dan deelnemen in de graafgroep.

De kinderen werken thematisch en leren vanuit een thema te analyseren, evalueren en te creƫren. Samen met peers (gelijkgestemden) ontwikkelen ze vaardigheden als samenwerken, doorzetten en plannen.

De graafgroep en het aanbod van het graafwerk gaat onder begeleiding van een leerkracht met het specialisme (hoog)begaafdheid.

Leren leren is op De Tandem niet alleen meer kennis vergaren, maar juist werken aan leervaardigheden en hun sociaal welbevinden. We streven ernaar dat deze kinderen met een goede werkhouding en met plezier in leren werken aan hun ontwikkeling.

Missie en visie

Op De Tandem geven we kinderen de tools en het vertrouwen om de toekomst tegemoet te gaan.

Voor het eerst naar school

Een goede start maakt het verschil!

De Graafgroep! Voor meer en hoogbegaafden

Benieuwd hoe ons onderwijs voor meer en hoogbegaafden er uit ziet?