Daltononderwijs

DSC_2302-2

'Uniek aan De Tandem is dat wij werken met Daltononwijs'

Je hebt altijd een keuze

Op onze Daltonschool ligt het accent op samenwerken en het nemen van verantwoordelijkheid en initiatief, op deze manier geven wij onze kinderen tools om deel te nemen aan onze complexe samenleving.

Het onderwijs van De Tandem wordt gegeven volgens de drie Daltonprincipes:

  • Vrijheid in gebondenheid
  • Zelfstandigheid
  • Samenwerking

Deze drie principes komen terug in alle activiteiten op school. Een mooi voorbeeld is dat onze leerlingen leren ondernemen en zelf evenementen organiseren zoals een bazaar of festival.

Daltonprincipes

Dalton in de praktijk

Wekelijks krijgen de leerlingen een aantal uit te voeren taken voor de verschillende vakken.

De leerlingen zijn er vrij in om zelf te plannen wanneer ze welke taak doen. Ze schatten in hoeveel tijd ze nodig hebben voor welke taak en wanneer ze deze het beste kunnen uitvoeren. Om deze taken tot een goed einde te brengen hebben de kinderen vaak elkaar nodig. Samenwerken is dus belangrijk.

Zelfstandig gaan ze aan de slag. De leerkracht is in de buurt, voor als de leerlingen vastlopen. Als het werk klaar is, dan is er vaak nog tijd voor keuzewerk. Keuzewerk geeft de leerlingen kans om zich samen of alleen, te verdiepen in hun interesses. Dat leidt tot mooie projecten en interessante werkstukken. Aan het eind van een week reflecteren kinderen op hun werk en planning en leren zelf nieuwe doelen stellen om verder te ontwikkelen.

Leren door betrokkenheid

Bij De Tandem gaan we er in ons onderwijs van uit dat de kinderen het meest leren als ze:

  • Zich betrokken voelen bij wat ze leren.
  • Kunnen zien dat wat ze leren ook te gebruiken is in de praktijk.
  • Met elkaar en van elkaar leren.
  • Een actieve rol hebben bij wat ze leren.

Als leerlingen betrokken zijn, dan nemen ze initiatief en leren ze verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen werk.

De rol van de leerkracht verschuift dus van vooral die van instructeur die lesinhoud bepaalt, naar die van begeleider die het leerproces stimuleert, die coach, adviseur èn instructeur van de leerlingen is.

Stap voor stap

Vanaf groep 1 leren de kinderen stap-voor-stap, zelfstandig hun taken te plannen, initiatief en verantwoordelijkheid te nemen. Natuurlijk afgestemd op hun belevingswereld en niveau.

Uitdaging voor elk niveau

Doordat de leerlingen zelfstandig werken en elkaar raadplegen bij problemen, kan de leerkracht tijd nemen om de kinderen die meer instructie nodig hebben te helpen bij het opstarten van de taak. Leerlingen die meer uitdaging nodig hebben krijgen extra lessen en materialen die daarbij passen.

Missie en visie

Op De Tandem geven we kinderen de tools en het vertrouwen om de toekomst tegemoet te gaan.

Voor het eerst naar school

Een goede start maakt het verschil!

De Graafgroep! Voor meer en hoogbegaafden

Benieuwd hoe ons onderwijs voor meer en hoogbegaafden er uit ziet?